Patron zamiast projektów

Jeśli ktoś jeszcze nie zna, to tak brzmi stanowisko w sprawie ustanowienia patrona Tomaszowa, którego nie odczytano podczas sesji miejskiej i powiatowej żeby nie denerwować panów w sukienkach, którzy byli podczas tego kabaretu najważniejsi.

Tomaszów Maz., 10.06.2015

Szanowni Radni

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

Szanowny Pan Marcin Witko

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Stanowisko

Z wielkim zaskoczeniem i zażenowaniem przyjęliśmy informację, że zamierzacie Państwo podjąć uchwałę w sprawie ustanowienia świętego Antoniego z Padwy patronem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Nasze zaskoczenie bierze się stąd, że mimo upływu sześciu miesięcy waszej kadencji nie podjęliście jeszcze uchwał ani nawet debat w wielu sprawach istotnych dla mieszkańców naszego miasta, sprawach o które obiecaliście zabiegać w kampanii wyborczej, sprawach na pilne załatwienie których tomaszowianie cierpliwie czekają.

Zażenowanie towarzyszy nam, gdyż mieliśmy nadzieję, że jak wiele tysięcy miast postępowej Polski, Europy i świata odnajdziemy swoją tożsamość w cywilizacji XXI wieku. Tymczasem próbujecie zawrócić nas z drogi rozwoju w odmęty XIII wieku (wtedy żył św. Antoni z Padwy).

Podjęcie tej uchwały jest też niegodziwe i aroganckie. Nie są dla was istotne poglądy i przekonania inne niż was samych. Nie bierzecie pod uwagę opinii wszystkich tomaszowian. Pomysł nie był poddany konsultacjom. Pozwalamy więc sobie przypomnieć Państwu Radnym, że zostaliście wybrani przez znaczącą mniejszość, bo niecałe 35% głosujących, ale reprezentujecie wszystkich mieszkańców naszego miasta, czyli te pozostałe 65% oraz wszystkich, którzy w tych wyborach nie głosowali w ogóle.

Może warto by przed podjęciem tej ważnej dla Was decyzji zapytać mieszkańców m.in. Lublina, Jasła, Rybnika czy Brodnicy jakie korzyści odnieśli z patronowania tym miastom właśnie przez św. Antoniego? Co zmieniło się w ich życiu? Czy ten akt znacząco odbił się w ich sercach i na ich duszach?

Przypominamy także, że art. 26 Konstytucji Rzeczypospolitej w punkcie 2 stanowi: Władze Publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych …

Apelujemy o Wasz rozsądek, nie podejmujcie tej uchwały – nie jest ona nikomu, do niczego potrzebna. Naraża nasze miasto na drwiny i śmieszność. Pracy od tego w naszym mieście nie przybędzie, a młodych ludzi takie działania odstraszają i utwierdzają w chęci stałego wyjazdu za granicę.

Jeśli jednak nasz apel nie przyniesie skutku i zechcecie mieszkańcom udowodnić, że pełnia władzy jest w Waszych rękach, prosimy o sporządzenie do późniejszego wglądu listy radnych głosujących „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jakie są wasze osobiste decyzje po to, by nie zapomnieli Wam podziękować, kiedy przyjdzie pora.

Agnieszka Łuczak – Obywatelskie Stowarzyszenie Możemy

Marek Krawczyk – Twój Ruch